Kastrup Fodbold

- KGIF's fodbold-afd.

Velkommen til Kastrup Fodbold


Sct. Hans 2018

Vi i Kastrup Fodbold, siger TUSIND TAK til alle de erhvervsdrivende, der har gjort det muligt at have en tombola igen i år .😊
 

Til dem i ungdoms og senior afd der stod for en meget spændende og underholdende fodbold kamp ⚽️ og ikke mindst til den “ fair “ dommer 😉
 

Tak til Carsten Olsen for at holde bål tale ( vi beklager at mikrofon ikke virkede ) 


Og TAK til alle jer der valgte at lægge vejen forbi og støtte op om arrangementet 😀😀🔥🔥

På den ekstraordinære generalforsamling i aftes 7/6-18 var der 2 punkter på dagsordenen.

 

Første punkt var navneskiftet, jf. vores generalforsamling.

Så vi nu officielt hedder Kastrup Fodbold.

Navnet bliver rettet de kommende dage på de officielle steder.

 

Andet punkt var spørgsmålet, om vi skulle anke dommen fra byretten, hvor KGIF vandt vores klubhus.

Der var enstemmighed blandt de fremmødte til at anke sagen til landsretten.

Vores advokat har anbefalet os at anke, selvom HB faktisk har skrevet det modsatte på deres hjemmeside. Hvor det selvfølgelig er klart, at DERES advokat har ønsket at vi ikke ankede.

Men da det var en kæmpe overraskelse for os, at vi ikke vandt i byretten, så tager vi den til landsretten. Alternativt skulle vi jo faktisk aflevere nøglerne til klubhuset nu til HB og give op. Det er der ingen, der har lyst til. Så tak til de fremmødte for opbakningen. 

 

Det har været fremme (fra HB og via en masse trusler fra deres advokat Popp), at bestyrelsen samt alle medlemmer, der deltog og stemte for at anke sagen skulle kunne holdes økonomisk ansvarlig, hvis (hvilket ikke sker) at vi også skulle tabe i landsretten.

MEN det er ikke korrekt.

HVIS en bestyrelse skal kunne holdes ansvarlig, så skal vi nærmest på forhånd vide, at vi vil tabe, vi skal også på forhånd vide, at klubben ikke har penge til at betale omkostningerne fra sagen.

Ingen af delene ved vi.

 

Vi er meget sikre på at vinde og skulle det gå galt, har vi en god økonomi, så vi vil også kunne betale omkostningerne.

 

Som det ser ud lige nu. Advokat er betalt, så der er ikke ekstra omkostninger i den henseende.

 

En sidste ting, der er ret afgørende for om man kan pålægge en bestyrelse ansvar, er om man selv har truffet beslutningen, eller man har modtaget kyndig rådgivning. Og det har vi.

Vores advokat har anbefalet at anke. Og glemte vi at sige, at vores advokat faktisk er specialiseret i fodbold sager og har ført mange sager for DBU ligesom han sidder som voldgiftsdommer flere steder. Så absolut en kompetent rådgiver og advokat.

Bestyrelsen

Kastrup FodboldEkstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling i Kastrup Fodbold
Torsdag d 7 juni kl 19.30
I klubhuset.
Dagsorden .
1. Retsag / skal den ankes?
2. Ændring af navn til Kastrup Fodbold ( som vedtaget på ordinær
Generalforsamling ).
3. Evt.
Forslag skal være formanden i hænde senest 3. dage før.
Bestyrelsen.Sjællandske 1.5.2018
                        Generalforsamling d 8 maj 2018 kl. 20.15.

                                          I klubhuset, granvej 44c

                                                    Dagsorden.

 

1. valg af dirigent

2.godkendendelse af formands beretning

3. aflæggelse af revideret regnskab

4. indkomne forslag

5. valg af formand i ulig år

6. valg af 3 medlemmer til bestyrelsen i ulige år

7. valg af 3 medlemmer til bestyrelsen i lige år

8. valg af 1. og 2. suppleant

9. valg af billagskontrollant og bilagskontrollant suppleant.

10. evt.

 

Bestyrelsen.

 

Se vedtægter her: vedtægter

Sjællandske 22/6-2017
Artikel Sjællandske 9/6-2017

http://sn.dk/Vordingborg/KGIF-sender-staevning-til-fodboldafdelingen/artikel/661625Forslag til generalforsamling a 19 juni 2017 i hovedforeningen KGIF

Nedenstående er mailet til hovedbestyrelsen, fredag den 9. juni 2017:

1. afstemning om fodbold adf.

     Skal have lov at melde sig ud og tage klubhus med.

 

2. alle referater fra møder og gen.forsamlinger samt regnskaber skal

     Gøres tilgængeligt for medlemmerne via hjemmesiden.

 

3. hovedbestyrelsen bedes redegør for manglende samarbejde med

     Fodbold afd. Herunder fodbold afd.^s hb-repræsentant.

 

4. vedtægter vedtaget på ekstraordinær generalforsamling er ikke gyldige, da

    De ikke var lagt tydeligt frem for medlemmerne 2 uger før og da det forbydes

     At stemme ved fuldmagt.

 

5. mistillid til hovedbestyrelsen, da hb ikke anerkender underafdelings  valg af

    Repræsentanter, da hb afviser samarbejdsmøde på kommunen og da hb

    Vælger at hyre en advokat til at lægge sag an mod underafdeling og da hb stadig

    Ikke fremlægger referater og regnskaber for medlemmerne.

 

6. har hb i strid med vedtægterne lavet en ny fodbold afd. ? 

 Sankt Hans

Sankt Hans
 
På Kastrup stadion Fredag d. 23Juni
 
Børne bål kl. 18 Hvor der er mulighed for at tilkøbe snobrød.
 
Stort bål tændes kl. 20. Eva Sommer Madsen vil igen i år holde båltale.
 
Der kan købes is, slik, pølser, øl, vand, kaffe, kage mm.
 
Der vil være tombola, med fine gevinster sponsoreret af forskellige virksomheder.
 
Kom glad og nyd en aften i bålets tegn og støt lokalt.
 
Arrangementet afholdes af Kastrup fodbold klub.
 
Alle er meget velkommen.
 
Du kan også se arrangementer i Kastrup Fodbold på Facebook - Kastrup Fodbold arrangementer  

https://www.facebook.com/Detskerikastrupfodbold/Nyt vedr. konflikten

Kommunen har indkaldt til møde mhp fremtidigt samarbejde , da der har været forespørgsel på akt indsigt , ejerskab af klubhus , bevilling osv . 

Vi har accepteret invitationen.

Men mødet er aflyst da det ikke har været muligt at få alle parter til at acceptere invitation.Arrangementer

Følg arrangementerne i fodboldklubben på facebook:

https://www.facebook.com/Detskerikastrupfodbold/?fref=tsNyt vedr. konflikten

Se under "Konflikt"

Der er lagt artikel ind fra Sjællandske samt indslag fra TV ØstLoppemarked

Kastrup fodboldklub arrangerer kæmpe loppemarked søndag d. 21 Maj kl. 10-16.

Det foregår udendørs på Kastrup stadion.

En stand koster 50 kr. og er ca. 6 meter lang og 3 meter dyb.

Hver stand bliver tegnet op og mærket med nr. og når man indbetaler, får man et nr.

Hvis man ønsker at stå sammen skal man indbetale sammen, med et navn, så får man en stand ved siden af hinanden.

Indbetalingen forgår til Alm. Brand 7681 613190. Skriv loppe og dit navn, og du bliver noteret.

Sidste dag for indbetaling er d. 14/5

Betalingen er bindende og tilbagebetales ikke.

Medbring selv bord, stol, tæppe, m.m. Medbragt mad og drikke er tilladt.

Der vil være salg at mad og drikke, kaffe og kage samt fiskedam.

Der er 100 stande til salg og vi glæder os rigtig meget til en super hyggelig dag sammen med jer.

Først til mølle princippet gælder, så skynd dig at tilmelde dig.

Kom og stødt op om en lokal klub, og gør lokalsamfundet stærkere.

Ved at deltage i dette arrangement støtter man Kastrup Fodboldklub.

 

Vi ses smileyGeneralforsamling

Kastrup fodbold gi aka kastrup fodbold holder ordinær generalforsamling

den 24. april 2017 kl. 18.30 i klubhuset.

 

Dagsorden.

 

1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller.

2. Godkendelse af formandens beretning.

3. Aflægning af revideret regnskab.

4. Vedtægtsændringer.

5. Indkomne forslag.

6. Valg af formand i ulige år.

7. Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen i ulig år.

8. Valg af 1 og 2 suppleant.

9. Valg af bilagskontrollant og bilags suppleant.

10. Evt.

 

Forslag i henhold til punkt 5 skal sendes til formanden. Frist for indsendelse er den 18. april 2017.

 

Ovenstående bringes i avisen onsdag den 12. april 2017Træningstider

U5 starter d 5/4 og træner hver onsdag kl 16.30 - 17.30

U11 tirsdag og torsdag kl 17.00 - 18.30

Senior tirsdag og tordag kl 18.30 - 20.00

Damer tirsdag og tordag kl 19.00 - 20.30

 

Der er stadig plads på holdene til at træne med, så mød endelig op smileyDrømmer du om at få tv'et for dig selv?? Selv bestemme hva' du skal se? Endelig at ku' snaske i slikskålen uden skideballe?? Hele 2 gange om ugen??

Så send fruen til fodbold, det sker tirsdag og torsdag fra 19 til 20:30 på Kastrup stadion, tilmeld hende nu, og få kontrollen allerede fra i dag smileyGlædelig jul og godt nytår

Kastrup Fodbold vil gerne takke sponsorer, spillere, trænere, medlemmer og frivillige for den støtte og opbakning I har vist i 2016.

Vi ønsker jer alle samt jeres familier en glædelig jul samt godt nytår.

Vi glæder os til at jer igen i år 2017.Nye Bolde :-)

Dennis Thun fra D.T Brolægning og Lars Bang fra Bang-AS.dk har beriget os med nye lækre bolde, som længe har stået øverst på ønskelisten. D´herre, har skænket bolde både til ungdom- og senior afdelingen. Vi takker mange gange for det flotte sponsorat.


OBS.

Fremadrettet vil relevante arkivskrivelser ang. konflikten mellem hovedbestyrelsen i Kgif og Fodboldafdelingen være i undermenuen under "KONFLIKT"

Seneste nyt i sagen vil dog stadig kunne følges her på forsiden.STOR TAK TIL VORES SPONSORER

Klik på firmanavnene og tjek deres hjemmesider...